Mikä on NMKY / YMCA?

NMKY-liike sai alkunsa Lontoossa 1844. Liikkeen perustaja oli George Williams, joka oli huolestunut aikansa nuorten kasvupohjasta ja vapaa-ajan harrastus- ja toimintamahdollisuuksista. Nykyisin NMKY on maailman suurin ei-poliittinen nuorisoliike, jonka toimintaan osallistuu 64 miljoonaa ihmistä 120 maassa.

Suomeen NMKY tuli v. 1886. Työn perustana on NMKY:n kolmio, joka kertoo, että ihminen on fyysinen, henkinen ja hengellinen kokonaisuus. Työmme pohjana on Joh. 17:21″Että he kaikki olisivat yhtä”.

Mikä on valtakunnallinen ja maailmanlaajuinen YMCA?

YMCA on monipuolista ja kaikille avointa nuorisotyötä ja harrastustoimintaa. YMCA:n paikallisyhdistykset tarjoavat lapsille ja nuorille harrastuksia, liikuntaa, musiikkia, kerhoja, tapahtumia sekä tukea ja apua niitä tarvitseville. Suomen YMCA:n liitto tekee monipuolista yhteistyötä sekä kehitysyhteistyötä.

ARVOT

Avoimuus

Toimintamme on avointa kaikille, erityisesti lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille. Monipuolisessa toiminnassamme korostuu kasvatuksellinen lähtökohta. Kaikki saavat toimia persoonansa mukaan yksilöllisyytensä säilyttäen. YMCA edistää lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta, kansalaistaitoja, kuulemista sekä harrastustoimintaan osallistumista.

Yhteisöllisyys

Toimintamme perustana on osallisuus, yhdessä tekeminen ja yhteisön hyvinvoinnin lisääminen.

Luotettavuus

Toimintamme on läpinäkyvää, hyvien tapojen mukaista sekä luotettavaa.

Turvallisuus

Toimintamme tarkoituksena on luoda turvallinen ympäristö, jossa voi viettää aikaa ja harrastaa.

Kansainvälisyys

Haluamme antaa toiminnassa mukana oleville henkilöille ja jäsenyhdistyksille mahdollisuuksia verkostoitumiseen sekä osallistua kansainvälisiin tapahtumiin ja koulutuksiin.

Kristillisyys

Ihminen on ainutkertainen ja arvokas. Kristilliset arvot näkyvät käytännön toiminnassa erilaisuuden hyväksymisenä ja työskentelyssä yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi.